01.03

shiratori iki
shika iki
ookami shinzou

kuma kokoro

Intergalactic space organ creatures!